Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2015 
Publisher
Abstract
- korte omschrijving: theorie, inspiratie en uitgewerkte activiteiten om met begrijpend luisteren aan de slag te gaan
- doelgroep: vanaf 3 jaar
- context: buitenschoolse ondersteuning, klas/school
- groepsgrootte: kleine groep (bij voorkeur), 1-op-1, duo, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: tussen 30 en 60 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil begeleiders voorleesstrategieën aanleren om het begrijpend luisteren te stimuleren.

2. beschrijving:
- Het programma bevat drie delen: theorie, een format om activiteiten zelf voor te bereiden en uit te voeren, 38 voorbeeldactiviteiten voor 25 teksten + werkvormen en werkbladen. Verder kan je aan de slag met zelfgekozen teksten.
- Het gaat over interactief voorlezen met aandacht voor begrijpend luisteren en woordenschat (Voorlezen 3).
- Je leert om het denken over de inhoud van een tekst hardop voor te doen en om kinderen te begeleiden naar samen denken over een tekst. Het GRRIM-model wordt daarbij gevolgd (Algemeen 1 en 5).
- Via vele tips en voorbeelden leer je de juiste vragen stellen tijdens het interactief voorlezen (Algemeen 1). Zo begeleid je kinderen stapsgewijs naar een hoger denkniveau. De taxonomie van Bloom biedt daarbij een houvast (Voorlezen 4).
- Woorden selecteren vanuit een voorleestekst is een vast item bij de voorbereiding van de activiteit (Voorlezen 8; Woordenschat 4 en 12).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Lees deel 1 en 2 en probeer enkele voorbereide activiteiten uit. Bereid daarna een zelfgekozen tekst voor en maak je de voorleestechnieken eigen (Algemeen 1). Voorzie eerst voorbereidingstijd, maar na wat ervaring kan je de technieken spontaan inzetten tijdens het dagelijks voorleesmoment.
- Volg de tips uit het programma om teksten te laten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Vraag een collega om via het bijgevoegde formulier je begeleiding en de betrokkenheid van de kinderen te observeren (Voorlezen 3).
- Bekijk in de voorbeeldactiviteiten hoe geselecteerde woorden tijdens de activiteit aan bod kunnen komen (Voorlezen 8; Woordenschat 4 en 12).
- Volg het advies om informatieve teksten in te zetten voor variatie en voor specifieke woordenschat (Woordenschat 13).

4. besluit: een inspiratiebron om meer uit het interactief voorlezen te halen met bewuste aandacht voor begrijpend luisteren en woordenschat.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 1: Blijf jezelf professioneel ontwikkelen.
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Voorlezen 4: Je kan de moeilijkheidsgraad van vragen gradueel opbouwen.
- Voorlezen 8: Interessante woordenschat die in de tekst vaak voorkomt, kan je benadrukken.
- Woordenschat 4: Selecteer interessante woorden vanuit een rijke context.
- Woordenschat 12: Gebruik interactief voorlezen als actieve woordenschatkansen.

Principes uit suggesties:
- Woordenschat 13: Je kan verhalen selecteren waarin bepaalde woorden vaak aan bod komen. 
Biblio Notes
ringband
354 p.
prijs: 101-150 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.