Van aan tot zin in een zoen

Type
Book
Category
 
Publication Year
2007 
Abstract
- korte omschrijving: een abc-boek voor beginnende lezers op AVI1
- doelgroep: oudere kleuters; beginnende lezers
- context: buitenschoolse ondersteuning, thuis, klas/school
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil beginnende lezers via korte en geïllustreerde abc-verhaaltjes laten lezen en spelen met letters.

2. beschrijving:
- In elk verhaal staat een letter centraal die veelvuldig aan bod komt in woorden (Geschreven taal 1; Letters 1).
- Elk verhaal is geschreven op AVI 1 niveau.
- Alfabetletters en de opbouw van het alfabet staan voorop (abc).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- De verhaaltjes zijn grappig en speels maar geschreven op AVI 1 niveau. Hierdoor bevatten ze minder rijke taal qua zinsbouw en woordenschat. Leg bij het voorlezen de nadruk op de geschreven taal (Voorlezen 5) en het spel met letters en klanken (Letters 2).
- Voor kleuters kan je een verhaaltje inzetten als je een overeenkomstige letter onder de aandacht wil brengen.
- Herhaal het voorlezen (Voorlezen 4): eerst genietend voorlezen, dan interactief met meer aandacht voor de specifieke letter via de zoekopdracht enz.
- De verhaaltjes zijn opgebouwd vanuit het alfabet. Dit is geen effectieve context om letters aan te leren. Hanteer dus niet de volgorde van het alfabet als basis. Gebruik ook geen alfabetnamen maar benoem de klanken (bijv. spreek ‘t’ niet uit als niet ‘tee’ maar ‘t’) (Letters 2).
- Stimuleer de kinderen om mee te zoeken naar de klank, bijv. Luister goed. Welke woorden hoorden jullie met ‘aa’? Of Steek je hand op als je een woord hoort met ‘f’.
- Probeer de titel niet voor te lezen met lidwoorden bij de letters, dus niet ‘de f van fout’ maar ‘f van fout’ of ‘de letter f van fout’. Spreek woorden met de doelletter zo duidelijk mogelijk uit bijv. ‘ffffout’

4. besluit: betekenisvolle context om met letters en klanken te spelen, met expliciete focus op het alfabet en minder op de klanken van letters.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.

Principes uit suggesties:
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten.
- Voorlezen 4: Lees eenzelfde tekst of verhaal meer dan één keer voor.
- Voorlezen 5: Je kan tijdens het interactief voorlezen wijzen op de geschreven taal. 
Biblio Notes
hardcover
36 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.