Op zoek in een boek

Type
Book
Category
 
Publication Year
2018 
Abstract
- korte omschrijving: intercultureel zoekboek met eenvoudige woorden, versjes en raadsels doelgroep: oudere kleuter, beginnende lezer
- context: thuis, school/klas, buitenschoolse ondersteuning
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten, tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil via eenvoudige woorden, tekstjes, versjes en raadsels, veel rijke illustraties en prikkelende zoek- en raadspelletjes een stimulerende leescontext bieden voor beginnende lezers.

2. beschrijving:
- Dynamisch kijkboek met woorden, versjes, raadsels en tekstjes op AVI1 – AVI M3 niveau
- Het verhaal start bij een nieuw schooljaar. Je maakt kennis met de klas van Nel, Lie, Bem, Waad en al hun vrienden. Op elke spread is een ander kind aan het woord dat vertelt over zijn of haar belevenissen. Hierbij is rekening gehouden met diversiteit. Op elke spread staan woordrijtjes en een stukje tekst. Bij elke illustratie staan zoekopdrachten of rijmopdrachten in de vorm van een zin of een plaatje (Voorlezen 3, 6).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- De teksten zijn geschreven op AVI 1 – AVI M3 niveau en zijn dus niet geschikt om voor een rijk taalaanbod te zorgen. Gebruik de raad- en zoekspelletjes om wel bewust aandacht te schenken aan geschreven taal en letters (Geschreven taal 1).
- Hou bij het inzetten van het boek rekening met de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn (Fonologisch bewustzijn 1) en bij de aangeboden woorden met de moeilijkheidsgraad van woorden (bv. dat je ploffers als p, t, k, achteraan makkelijker hoort dan vooraan) (Fonologisch bewustzijn 5). Zo bied je een betekenisvolle context voor activiteiten rond het fonologisch bewustzijn (Fonologisch bewustzijn 11).
- Doe dit best in een kleine groep oudere kleuters (Fonologisch bewustzijn 9). Bijvoorbeeld: Waar zie je de lijm? Ja goed! Dat is ‘lijm’. Luister goed en zeg maar na ‘lijm’. Hoor je ‘m’ in lijm?
- Bied op die manier ook een gedifferentieerd aanbod in combinatiegroepen voor zowel beginnende lezers als kleuters. Dan worden beide groepen gestimuleerd in de zone van naaste ontwikkeling (Algemeen 6).

4. besluit: prikkelend kijkboek voor beginnende lezers dat met een goed inzicht in de fonologische ontwikkeling kan ingezet worden bij het stimuleren van klankbewustzijn.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Voorlezen 6: Je kan de beelden in de teksten of prentenboeken gebruiken als visuele ondersteuning.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 6: Hou steeds zicht op het effect van je aanpak en stem je aanbod hierop af.
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Fonologisch bewustzijn 1: Zorg dat je zelf een goed inzicht hebt in de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 9: Werk bij risicoleerlingen ook in kleine groep.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten. 
Biblio Notes
hardcover
40 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.