Leesheld: Rijmgeheim

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2017 
Abstract
- korte omschrijving: boek met rijmspelletjes om het spelen met klanken en letters te bevorderen
- doelgroep: oudere kleuters, lagereschoolkinderen (t.e.m. derde leerjaar)
- context: thuis, buitenschoolse ondersteuning
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: zelfstandig, leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil spelenderwijs het klankbewustzijn stimuleren, zowel bij kleuters als bij kinderen die leren lezen.

2. beschrijving:
- Het boek bestaat uit kortdurende hoor- en leesspelletjes met één en meerlettergrepige woorden. Het boek is gradueel opgebouwd en houdt rekening met de tekstkenmerken van AVI Start, M3 en E3. Dit laat veel differentiatie toe, zowel om te verrijken als om te remediëren (Fonologisch bewustzijn 2, 4, 5, 7 en 8).
- De kinderen worden ook geprikkeld om na te denken over woordbetekenissen, woordstructuren en de relaties tussen woorden. Zo wordt er gerijmd met woorden binnen een bepaald thema (bv. dieren), zijn er raadspelletjes met tegenstellingen of moeten kinderen letters manipuleren in een woord om tot een nieuw woord te komen (Algemeen 2).
- Enkele spelletjes vragen wat knip- en plakwerk, maar het meeste kan zo gespeeld worden. De oplossingen staan achteraan in het boek.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Hoewel deze oefeningen zowel zelfstandig als in grote groep ingezet kunnen worden, laat het materiaal ook toe om bij kleuters die extra ondersteuning nodig hebben, in kleine groep of individueel te werken (Algemeen 7). Bij deze kinderen kan je de koppeling tussen klanken en tekens extra oefenen en ondersteunen.
- Voor kleuters met beperkte taalvaardigheden kunnen de taken waarbij ze zelf rijmwoorden moeten vinden (actief rijmen) soms nog moeilijk zijn. Hou dus rekening met de woordenschatkennis en woordvloeiendheid (Algemeen 4). Je kan helpen door de eerste klank van een woord aan te bieden, een omschrijving te geven, het rijmspel te laten aansluiten bij het thema/woordenschat uit de klas … Rijmen met nonsenswoorden kan ook.
- Bij bepaalde taken dienen kinderen zelf iets op te schrijven. Bij kleuters die wat uitdaging nodig hebben, maar nog niet kunnen schrijven, kan je zelf het antwoord noteren. Zo stimuleer je de geschreven taal (Algemeen 5).

4. besluit: veelzijdig boek dat door graduele opbouw in moeilijkheidsgraad differentiëren eenvoudig maakt.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Fonologisch bewustzijn 4: Warm op met grotere eenheden, zoals woorden, klankgroepen en rijm zodat kinderen gevoelig worden voor klanken. Werk intussen toe naar het fonemisch bewustzijn.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 7: Stem de inhoud en de duurtijd van de fonologische interventie af op je doelen en op de kinderen zelf.
- Fonologisch bewustzijn 8: Oefen gedurende een langere periode vaker een kort moment.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 4: Hou rekening met de achtergrond van de kinderen.
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Biblio Notes
boek
136 p.
prijs: 21 - 50 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.