Ask a Librarian

Welkom bij de materialencatalogus van Fit-voor-Lezen. In deze catalogus vind je besprekingen van materialen die kunnen gebruikt worden om kleuters (extra) voor te bereiden op de leesstart. Het gaat om een greep uit het aanbod. De materialen worden besproken aan de hand van signalen en aanbevelingen die je kan terugvinden op http://fit-voor-lezen.thomasmore.be/. Gebruik de Fit-voor-Lezen-website om deze catalogus optimaal te gebruiken. Zie ook de tips hieronder om de catalogus te verkennen.

De catalogus kadert in het project ‘Valpreventie voor risicolezers: het risico op leesproblemen zien en opvangen’, een project van Thomas More. Het maakt deel uit van de campagne Fit-voor-Lezen. Het project is een PWO-project van de opleiding Logopedie en Audiologie, de Lerarenopleiding en het Expertisecentrum Zorg en Welzijn van Thomas More. Het project liep van september 2017 tot september 2022.

We danken docAtlas voor hun hulp bij het ontwikkelen van deze catalogus.

Projectmedewerkers:
Marjolein Noé, taalkundige en logopedist: Opleiding Logopedie en Audiologie; Expertisecentrum Zorg en Welzijn
dr. Joke Simons, schoolpsycholoog: Lerarenopleiding; Expertisecentrum Zorg en Welzijn
dr. Heleen Leysen, logopedist: Opleiding Logopedie en Audiologie; Expertisecentrum Zorg en Welzijn
Eline Van Kerckhove, logopedist: Opleiding Logopedie en Audiologie
dr. Astrid Geudens, taalkundige: Lerarenopleiding; Expertisecentrum Zorg en Welzijn

Zoeken in de catalogus:
- Op de Home-pagina kan je zoeken op trefwoord (bv. rijm) en/of ‘Media Type’. We hanteerden volgende opdeling:
Books = prentenboeken;
Other = spelletjes en ontwikkelingsmateriaal (bv. memoryspel, puzzel);
Publications = klasmethode, remediërend/therapeutisch materiaal en additioneel oefenmateriaal (bv. in de vorm van een map, flapboekje).
- Kies in het menu ‘Catalog’ om door de volledige catalogus gaan. Rechts in het menu van de catalogus kan je ook kiezen om op auteur, uitgeverij of tags te filteren.
- De ‘tags’ zijn de signalen (bv. Taalbewustzijn, Letterkennis) en de aanbevelingen (bv. Fonologisch Bewustzijn 6, Voorlezen 5) van de Fit-voor-Lezen-website. De nummers van de principes komen overeen met onze ‘Checklist aanbevelingen’.
- Via ‘Search catalogus’ kan je op de types publicaties filteren en ook zoeken op titel, auteur, uitgever en tags.
- Via ‘Database A-Z’ (via Home-pagina of 4e item in het menu bovenaan) kan je ook snel zoeken op de eerste letter van een titel.

We raden aan om vooral te zoeken via de aanbevelingen waarop je wil werken (tags).
Phone: