Rompompom: Letterlotto met de letters van school

Type
Other
Category
 
Publication Year
2013 
Publisher
Abstract
- korte omschrijving: letterlotto spel
- doelgroep: oudere kleuters
- context: buitenschoolse ondersteuning, school/klas, thuis
- groepsgrootte: duo, kleine groep
- begeleiding: zelfstandig, leraar, zorgleraar, logopedist, ouder.
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil ouders ondersteunen om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met letters en geschreven woorden (Letters 6).

2. beschrijving:
- Het spel bestaat uit 24 losse kaartjes en vier speelborden.
- Op elk speelbord staan zes plaatjes van dieren met het woord eronder. Op de losse kaartjes staan de dieren met de bijbehorende letter. Het plaatje met de letter moet gelegd worden op hetzelfde plaatje met het woord.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Zet het materiaal in als je kinderen wil laten ontdekken dat er letters in woorden zitten (Letters 1).
- Let op, het spel vraagt enkel visuele discriminatie. Je hoeft niet te weten om welke letter of klank het gaat – kijken naar het plaatje volstaat om het spel te spelen. Door de letters ook te benoemen als klank (Letters 2) dus bijv. ‘t’ en niet ‘tee’, kan je het materiaal rijker inzetten en de kinderen vertrouwd maken met de koppeling tussen letter en klank.

4. besluit: speelse insteek voor bewustmaking dat er letters in woorden zitten; mits bewuste aandacht ook bruikbaar bij een aanbod rond klanktekenkoppelingen.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.

Principes uit suggesties:
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter. 
Biblio Notes
speldoos
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.