Die(r) leest

Type
Book
Category
 
Publication Year
2016 
Publisher
Abstract
- korte omschrijving: een fotoboek met per letter foto’s van voorwerpen/woorden met de betreffende klank in
- doelgroep: oudere kleuters
- context: buitenschoolse ondersteuning, school/klas of thuis
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: zelfstandig, leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten per letter 
Description
1. vermelde doelstelling: wil kinderen spelenderwijs alle letters en de 15 belangrijkste klanken leren.

2. beschrijving:
- Per dubbele pagina zie je een letter en daarbij 4 à 5 foto’s van woorden met de klank in (bv. bij letter a zie je een foto van een tas) (Letters 2). Het woord staat telkens onder de foto geschreven. De betreffende letter is vetgedrukt.
- Het gaat om de 26 letters van het alfabet. Daarnaast is er aandacht voor 15 letters die je niet in het alfabet terugvindt: aa, au, ee, ei, eu, ie, ij, ng, nk, oe, oo, ou, sch, ui, uu.
- Dit letterboek past in een reeks met ook ‘Die daar’ (een beeldwoordenboek), ‘Die is klein’ (over kleine dingen), ‘Die niet’ (een app voor begrippen/verbanden), ‘Die vier’ (een letterkwartet).
- De woorden in ‘Die leest’ zijn over het algemeen goed benoembaar door kleuters. Kleuters kunnen ook thuis en zelfstandig in het boek kijken (Letters 6).
- De gekozen woorden zijn zowel eenvoudige éénlettergrepige woorden, als langere woorden en woorden met medeklinkercombinaties.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Wanneer een specifieke letter in de klas wordt aangeboden, kan je eerst meer stilstaan bij de keuze van woorden en kan je die opbouwen in moeilijkheidsgraad (Fonologisch bewustzijn 5). Nadien kan je samen in het boek kijken naar andere woorden bij die letter. Gebruik het dus als aanvulling op een meer bewust (Letters 1), ruimer (Letter 5) en betekenisvol aanbod (Fonologisch bewustzijn 11).
- Laat kleuters ook zelf op zoek gaan naar voorwerpen of beelden met de klank in om hen extra te motiveren (Algemeen 3).

4. besluit: kan als aanvulling dienen bij een meer bewust aanbod in letters en klanken.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Letters 5: Werk niet geïsoleerd aan letters, maar in combinatie met andere activiteiten en vaardigheden. 
Biblio Notes
hardcover
88 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.