Dag Loeloe/Dag Pompom: Een schat aan woorden

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2016 
Abstract
- korte omschrijving: terugkerend onderdeel binnen een totaalaanbod met de nadruk op woordenschat
- doelgroep: jongere kleuters (‘Dag Loeloe’), oudere kleuters (‘Dag Pompom’)
- context: school/klas
- groepsgrootte: kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar
- duurtijd per keer: tussen 30 en 60 minuten per activiteit 
Description
1. vermelde doelstelling: wil woordkennis verdiepen door in te gaan op verschillende betekenisaspecten en door relaties te leggen tussen woorden.

2. beschrijving:
- De ‘Routine Een schat aan woorden’ is een taalroutine binnen het totaalaanbod ‘Dag Loeloe’ en ‘Dag Pompom’ (Algemeen 2).
- Bij elk anker hoort een woordenlijst, 24 woordkaarten en 3 specifieke woordenschatactiviteiten.
- De moeilijkheidsgraad van de woorden is aangeduid volgens de ster-maan-zonaanpak. Bij de activiteiten zijn ook differentiatietips voorzien (Woordenschat 7).
- De woordkaarten tonen: een foto, het geschreven woord met het lidwoord en een aanduiding van de klankgroepen, een definitie, een contextzin en een semantisch web. De woordkaarten kunnen in een insteekdobbelsteen gestoken worden om er speels mee te oefenen.
- In alle activiteiten van de methode is er aandacht voor woordenschat en worden de doelwoorden en woordkaarten uitgelicht (Woordenschat 3 en 10). De drie woordenschatactiviteiten besteden expliciet aandacht aan een aantal woorden of begrippen (Woordenschat 1). De opstap is een aanleiding of een voorwerp dat met het anker te maken heeft (Algemeen 3; Woordenschat 2, 4 en 9).
- Belangrijke woorden worden verkend en krijgen aandacht op een thematafel, woordkaarten worden onderzocht, er worden denkvragen gesteld die stapsgewijs moeilijker worden en waarbij de kleuters gestimuleerd worden om te reageren en om met elkaar te praten (Mondelinge taal 4). In een laatste fase passen de kleuters toe of tonen ze wat ze over een woord of begrip geleerd hebben (Woordenschat 8).
- Er is ook een digitale woordenschatmodule (Woordenschat 8 en 11).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Zet de differentiatie voor anderstalige nieuwkomers of de steraanpak in voor minder taalvaardige kleuters, eventueel in kleine groep (Algemeen 4 en 7).
- Volg de tips voor ouderbetrokkenheid (Mondelinge taal 6) en talensensibilisering.
- Volg de rode draad van de methode, zet de handpoppen en voldoende acties en voorwerpen in om de kleuters nieuwsgierig en betrokken te houden (Algemeen 3; Woordenschat 9).
- Train jezelf om alert te zijn voor interessante woorden en ga er op een gelijkaardige, onderzoekende manier op in (Woordenschat 4 en 6).

4. besluit: een rijke mix tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Mondelinge taal 4: Bied veel én rijke taal aan en creëer interacties.
- Woordenschat 1: Werk zowel impliciet als expliciet aan woordenschat.
- Woordenschat 2: Creëer een rijke, betekenisvolle en motiverende context.
- Woordenschat 3: Laat veel woorden en betekenissen herhaald aan bod komen in verhalen, situaties en spel.
- Woordenschat 4: Selecteer interessante woorden vanuit een rijke context.
- Woordenschat 7: Stem de intensiteit en inhoud van je activiteiten af op de kinderen.
- Woordenschat 8: Observeer en evalueer de woordenschatontwikkeling op verschillende manieren.
- Woordenschat 9: Maak de kinderen sterk betrokken bij je woordenschatactiviteiten: geef ze veel kansen om de woorden actief te ervaren en toe te passen.
- Woordenschat 10: Laat woorden meermaals en in verschillende contexten aan bod komen.
- Woordenschat 11: Integreer digitale tools en software om je aanbod extra te ondersteunen.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Algemeen 4: Hou rekening met de achtergrond van de kinderen.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Mondelinge taal 6: Stimuleer ouders om ook thuis actief bezig te zijn met mondelinge taal.
- Woordenschat 4: Selecteer interessante woorden vanuit een rijke context.
- Woordenschat 6: Wees je bewust van je aanpak en train jezelf.
- Woordenschat 9: Maak de kinderen sterk betrokken bij je woordenschatactiviteiten: geef ze veel kansen om de woorden actief te ervaren en toe te passen. 
Biblio Notes
activiteitenboeken, de handpoppen Pompom/Loeloe, de schatkist, de doos ‘Schatkistkaarten’, de insteekdobbelsteen + Gebruikswijzer
prijs: > 2000 euro voor het totaalaanbod  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.