Dag Loeloe/Dag Pompom: Verhalensleutel en Elke dag voorlezen

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2016 
Abstract
- korte omschrijving: terugkerend onderdelen binnen een totaalaanbod met de nadruk op verhalen en voorlezen
- doelgroep: jongere kleuters (‘Dag Loeloe’), oudere kleuters (‘Dag Pompom’)
- context: school/klas
- groepsgrootte: kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar
- duurtijd per keer: tussen 30 en 60 minuten per activiteit 
Description
1. vermelde doelstelling: wil kleuters laten genieten van verhalen, uitnodigen om erover in gesprek te gaan en inzicht bieden in de opbouw en structuur van verhalen.

2. beschrijving:
- De ‘Routine Verhalensleutel’ en de ‘Routine Elke dag voorlezen’ zijn twee taalroutines binnen het totaalaanbod ‘Dag Loeloe’ en ‘Dag Pompom’ (Algemeen 2; Geschreven taal 2).
- Bij de ‘Verhalensleutel’ krijgen de kleuters voor elk anker via een prentenboek op groot formaat (Voorlezen 7) een ankerverhaal aangeboden. Het vormt een startpunt van het anker/thema (Algemeen 3). Er zijn telkens drie activiteiten bij:
1. Preteaching voor kleuters die minder taalvaardig zijn of een beperktere achtergrondkennis hebben (Algemeen 4 en 7): na een speelse aanleiding kijken de kleuters naar een preteachingplaat die de context en enkele belangrijke begrippen (Woordenschat 14) voorbereidt.
2. Bij het belevend voorlezen wordt het verhaal eerst voorspeld en daarna voorgelezen zonder onderbrekingen. Daarna vraagt de leerkracht naar de ervaringen van de kleuters (Algemeen 3; Mondelinge taal 4).
3. Na enkele andere activiteiten wordt het verhaal herhaald (Voorlezen 5) via interactief voorlezen (Voorlezen 3).
Bij elke activiteit is er een opstap die de kleuters nieuwsgierig maakt (Algemeen 3) en zijn er tips voor differentiatie (Voorlezen 4). In de activiteiten worden doelwoorden uitgelicht en in het prentenboek worden moeilijke woorden verklaard (Voorlezen 8; Woordenschat 1, 10 en 12).
- ‘Elke dag voorlezen’ is een routine die dagelijks kan ingezet worden (Voorlezen 1). Voor elk anker is er een voorleesboek met 15 verhalen die bij het anker aansluiten.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Observeer hoe de kleuters reageren en stem de moeilijkheidsgraad van je vragen daarop af (Voorlezen 4). Doe voor hoe je redeneert tijdens het voorlezen door hardop te denken (Algemeen 5).
- Sommige tekeningen in de prentenboeken nodigen uit om extra aandacht te schenken aan geschreven taal (Voorlezen 6).
- In bijbehorende software vind je brieven voor ouders. Informeer ouders zo over het ankerverhaal zodat ze er thuis op kunnen inspelen (Werk samen 1). Stimuleer ouders om ook thuis elke dag voor te lezen (Voorlezen 2). Nodig ze eens uit om mee te luisteren tijdens het voorlezen (Werk samen 5).

4. besluit: om zowel dagelijks als verdiepend aandacht te geven aan verhalen en voorlezen.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Algemeen 4: Hou rekening met de achtergrond van de kinderen.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Geschreven taal 2: Zorg voor een rijk taalaanbod.
- Mondelinge taal 4: Bied veel én rijke taal aan en creëer interacties.
- Voorlezen 1: Lees elke dag voor.
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Voorlezen 4: Je kan de moeilijkheidsgraad van vragen gradueel opbouwen.
- Voorlezen 5: Lees eenzelfde tekst of verhaal meer dan één keer voor.
- Voorlezen 7: Je kan de beelden in de teksten of prentenboeken gebruiken als visuele ondersteuning.
- Voorlezen 8: Interessante woordenschat die in de tekst vaak voorkomt, kan je benadrukken en uitlokken.
- Woordenschat 1: Werk zowel impliciet als expliciet aan woordenschat.
- Woordenschat 10: Laat woorden meermaals en in verschillende contexten aan bod komen.
- Woordenschat 12: Gebruik interactief voorlezen als actieve woordenschatkansen.
- Woordenschat 14: Je kan de beelden in teksten of boeken gebruiken als ondersteuning bij nieuwe woordenschat.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Algemeen 6: Hou steeds zicht op het effect van je aanpak en stem je aanbod hierop af.
- Voorlezen 2: Stimuleer ouders om elke dag thuis voor te lezen.
- Voorlezen 4: Je kan de moeilijkheidsgraad van vragen gradueel opbouwen.
- Voorlezen 6: Je kan tijdens het interactief voorlezen wijzen op de geschreven taal.
- Werk samen 1: Zorg voor een goede communicatie met ouders.
- Werk samen 5: Deel je kennis om samen een optimale leeromgeving te creëren. 
Biblio Notes
activiteitenboeken, de handpoppen Pompom/Loeloe, de schatkist, de doos ‘Schatkistkaarten’, de ankerverhalen/prentenboeken, de voorleesboeken + Gebruikswijzer
prijs: > 2000 euro voor het totaalaanbod  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.