Dag Loeloe/Dag Pompom: Rond de Letter

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2016 
Abstract
- korte omschrijving: terugkerend onderdeel (routine) binnen een totaalaanbod waarbij kleuters klanken en letters speels ontdekken
- doelgroep: jongere kleuters (‘Dag Loeloe’), oudere kleuters (‘Dag Pompom’)
- context: school/klas
- groepsgrootte: kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar
- duurtijd per keer: tussen 30 en 60 minuten per keer 
Description
1. vermelde doelstelling: wil via een taalroutine binnen een totaalaanbod klanktekenkoppelingen en het fonemisch bewustzijn versterken en letterkennis stimuleren.

2. beschrijving:
- Deze taalroutine past binnen de taalstimulerende en betekenisvolle activiteiten uit het totaalaanbod ‘Dag Loeloe’ en ‘Dag Pompom’ (Algemeen 2; Letters 5; Fonologisch bewustzijn 11) dat uit verschillende ankers of thema’s bestaat.
- Binnen een klasaanpak worden klanken en letters systematisch en met een stapsgewijze opbouw aangeboden (Fonologisch bewustzijn 2; Letters 1). Het figuurtje Zoem zorgt voor een speelse, rode draad (Algemeen 3).
- De routine start met een zoemverhaal (Fonologisch bewustzijn 11). Daarin wordt een klank verwerkt, meestal via een geluid.
- Na het zoemverhaal wordt er aandacht gegeven aan die klank (Letters 2). Daarna verkennen de kleuters de uitspraak van de klank en de lettervorm in een klankspel en met de letterkaart. Vervolgens zoeken de kleuters de ‘letterkamer’ op de letterposter of het ‘bijenhotel’.
- Zoem wil de ‘letterkamer’ inrichten met voorwerpen/woorden met de betreffende klank (Fonologisch bewustzijn 11). De kleuters kijken eerst naar de letterfilmpjes (Fonologisch bewustzijn 6 en 10). Daarna biedt de leerkracht voorwerpen aan. De kleuters spreken de woorden langzaam uit (‘zoemen’) en worden op hun niveau gestimuleerd om de doelklank te horen via voordoen-samendoen-zelf doen (Fonologisch bewustzijn 5; Algemeen 5).
- In de afrondingsfase wordt het zoemverhaal herhaald (Voorlezen 5) en wordt er gewerkt met woorden uit het zoemverhaal.
- Bij elke activiteit staan tips voor bijvoorbeeld de ‘kleine kring’ (Letters 3; Fonologisch bewustzijn 9), een lees-schrijfhoek en ouderbetrokkenheid (Fonologisch bewustzijn 15; Letters 6).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Observeer hoe de kleuters de klanken ontdekken in woorden en stem je differentiatie daarop af (Algemeen 6; Fonologisch bewustzijn 5 en 14).
- Lees de ‘Gebruikswijzer’ en de achtergrond bij de routine (Fonologisch bewustzijn 1).
- Voor risicolezers kan je individueel of in kleine groep nog meer stapsgewijs omgaan met de inhouden (Algemeen 7; Fonologisch bewustzijn 5, 7 en 9).
- Geef ouders op een laagdrempelige manier informatie over de routine (Werk samen 1).

4. besluit: een rijke en doordachte routine om letterkennis en fonemisch bewustzijn te stimuleren.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 6: Combineer werken aan fonemisch bewustzijn met een aanbod aan letters.
- Fonologisch bewustzijn 9: Werk bij risicoleerlingen ook in kleine groep.
- Fonologisch bewustzijn 10: Laat je ondersteunen door software.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten.
- Fonologisch bewustzijn 15: Stimuleer ouders om thuis ook bewust aandacht te schenken aan klanken en letters en rijm- en klankspelletjes te spelen.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 3: Werk ook in kleine groep in je klas of praktijk.
- Letters 5: Werk niet geïsoleerd aan letters, maar in combinatie met andere activiteiten en vaardigheden.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.
- Voorlezen 5: Lees eenzelfde tekst of verhaal meer dan één keer voor.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 6: Hou steeds zicht op het effect van je aanpak en stem je aanbod hierop af.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Fonologisch bewustzijn 1: Zorg dat je zelf een goed inzicht hebt in de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 7: Stem de inhoud en de duurtijd van de fonologische interventie af op je doelen en op de kinderen zelf.
- Fonologisch bewustzijn 9: Werk bij risicoleerlingen ook in kleine groep.
- Fonologisch bewustzijn 14: Blijf het niveau en de vooruitgang van de kinderen monitoren.
- Werk samen 1: Zorg voor een goede communicatie met ouders. 
Biblio Notes
activiteitenboeken, zoemverhalen, handpop, letterkaarten, letterfilmpjes, letterposter, gebruikswijzer
prijs: > 2000 euro voor het totaalaanbod  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.