Toverversjes

Type
Other
Authors
Category
 
Publication Year
2018 
Abstract
- korte omschrijving: verzamelmap met 60 versjes om de taalontwikkeling te stimuleren
- doelgroep: peuters, jonge kleuters, oudere kleuters
- context: buitenschoolse ondersteuning, school/klas
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil via versjes op rijm de taalontwikkeling van peuters en kleuters stimuleren.

2. beschrijving:
- Verzamelmap met 60 versjes over 7 thema’s (school en bieb, natuur en seizoenen, dieren, feest, ik en de anderen, mijn lichaam, ‘er was eens’). De versjes op rijm gaan over alledaagse gebeurtenissen uit het leven van peuters en kleuters of prikkelen hun fantasie (Algemeen 3).
- De versjes kunnen op elk moment van de dag voorgelezen worden aansluitend bij de betekenisvolle context of het domein waaraan gewerkt wordt (Mondelinge taal 1; Voorlezen 1).
- Voor taalzwakke en anderstalige peuters en kleuters biedt de map een manier om de basiswoordenschat speels te herhalen of uit te breiden (Algemeen 7; Mondelinge taal 1).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Maak gebruik van de tips om de versjes herhaald voor te dragen (Voorlezen 5) en hierbij aandacht te schenken aan intonatie en expressie. Vraag aan de kleuters zelf suggesties, bijv. ‘Hoe zou een heks/spook dit zeggen? Doe eens voor!’ (Voorlezen 3) en verwerk die bij het herhaald voordragen. Stapsgewijs zullen de kleuters bepaalde stukjes van de versjes herkennen, zelf mee kunnen opzeggen en spelen met de eigenschappen.
- De kleuters kunnen de versjes ook zelf speels voordragen, bijv. in een podiumhoek. Doel is hierbij niet dat de kleuters het versje letterlijk opzeggen, maar wel dat ze spreekdurf opbouwen en experimenteren met voordragen, spelen met ritme, intonatie en expressie.
- Zet de versjes in om kleuters te laten spelen met rijm (Fonologisch bewustzijn 11). Na de stapsgewijze ondersteuning van kleuters bij het herkennen van rijm, kunnen ze met de versjes opbouwen naar ‘zelf rijmen’. Lees een passage voor en laat de kleuters bijv. zelf een rijmwoord verzinnen of laat kleuters een rijmwoord raden wanneer je het uitbeeldt (Fonologisch bewustzijn 4).

4. besluit: eenvoudige versjes die kinderen kunnen prikkelen tot zelf voordragen en spelen met intonatie en rijm.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
- Mondelinge taal 1: Versterk de mondelinge taal met expliciete aandacht voor spreken en luisteren, tekst- en verhaalbegrip, woordenschat en taalbewustzijn.
- Voorlezen 1: Lees elke dag voor.

Principes uit suggesties:
- Fonologisch bewustzijn 4: Warm op met grotere eenheden, zoals woorden, klankgroepen en rijm zodat kinderen gevoelig worden voor klanken. Werk intussen toe naar het fonemisch bewustzijn.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten.
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Voorlezen 5: Lees eenzelfde tekst of verhaal meer dan één keer voor. 
Biblio Notes
map
32 p.
prijs: 25-50 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.