Tok! Taalontwikkeling Kleuters: Derde Kleuterklas

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2010 
Abstract
- korte omschrijving: map met suggesties om de taalontwikkeling in de derde kleuterklas te stimuleren
- doelgroep: oudere kleuters
- context: buitenschoolse ondersteuning, school/klas
- groepsgrootte: duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten, tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil de taalontwikkeling van kleuters van de derde kleuterklas stimuleren en leerkrachten hierbij didactisch ondersteunen, niet als volwaardige taalmethode maar met de focus op vlotte communicatie en goed functioneren op school en daarbuiten.

2. beschrijving:
- Het aanbod omvat twee mappen: inleiding, verwachtingen, uitwerkingen van 25 thema’s, observatie- en registratielijsten.
- Per thema is een streefwoordenschat bepaald. Zo komen er in het programma 1200 woorden aan bod. Voor taalarme kleuters is er een basiswoordenschatlijst gericht op school- en instructietaal. Elk thema bestaat uit suggesties voor ouders (Werk samen 1), brainstorm met kleuters (wat weten ze ervan, wat willen ze doen of meer weten), inrichten thematafel, belevende waarneming, hoekenverrijking, mondelinge verwerking, voorlezen met verhalen rond Cesar en Nellie, poppenspel, voorlezen, computerspel, rijmpjes en versjes voordragen, fantasiespel, en taalspellen waarin de woorden verwerkt zijn (Woordenschat 2, 3, 5, 12).
- Het aanbod is vooral gericht op spreken en luisteren (Mondelinge taal).
- Woorden worden aangeboden via het VSCC-model (voorwerken, semantiseren, consolideren en controleren). Ze dienen minstens 7x in een zinvolle context gebruikt te worden (Woordenschat 1).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- In de streefwoordenlijst zijn vaak basiswoorden opgenomen. Bied deze woorden waarvoor geen expliciet aanbod nodig is (bv. ‘klok’, ‘knippen’, ‘het kind’, de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (2009)) aan tijdens preteaching of extra instructie in kleine groep (Algemeen 7). Focus in je expliciete aanbod - zeker ook bij risicolezers - op relevante woorden die voor de meesten uitdagend zijn (Woordenschat 4).
- Beperk je niet tot de illustraties maar zoek naar concrete materialen en foto’s zodat kleuters de woorden zo authentiek mogelijk leren kennen en laat de woorden daarna ook gebruiken, ervaren en beleven (Woordenschat 9).
- Leg voor kinderen die een woord nog niet kennen, zo duidelijk mogelijk de betekenis uit. De vraagsuggesties van het programma kunnen helpen om de betekenis uit te breiden maar volstaan niet als definitie .
- Bij het klankenspel wordt meteen gewerkt met de doelklank in woorden (bv. als je ‘o’ hoort, klap je in je handen). Kinderen die nog geen fonemisch bewustzijn hebben, bereid je daarop best eerst stapsgewijs voor (Fonologisch bewustzijn 5).

4. besluit: fijne inspiratiebron om kleuters vertrouwd te maken met woorden in vele contexten; maar hou rekening met de suggesties voor een uitdagender en betekenisvol aanbod.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Woordenschat 1: Werk zowel impliciet als expliciet aan woordenschat.
- Woordenschat 2: Creëer een rijke, betekenisvolle en motiverende context.
- Woordenschat 3: Laat veel woorden en betekenissen herhaald aan bod komen in verhalen, situaties en spel.
- Woordenschat 5: Breng nieuwe woorden op verschillende manieren aan.
- Woordenschat 12: Gebruik interactief voorlezen als actieve woordenschatkansen.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Woordenschat 4: Selecteer interessante woorden vanuit een rijke context.
- Woordenschat 9: Maak de kinderen sterk betrokken bij je woordenschatactiviteiten: geef ze veel kansen om de woorden actief te ervaren en toe te passen.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken. 
Biblio Notes
2 mappen met daarnaast ook ondersteunende themaplaten
prijs: 300 - 400 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.