Iene Miene Mutte - Algemeen

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2012 
Abstract
- korte omschrijving: methode voor taalontwikkeling voor het kleuteronderwijs
- doelgroep: jongere kleuters, oudere kleuters
- context: school/klas
- groepsgrootte: kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar
- duurtijd per keer: tussen 30 en 60 minuten per activiteit 
Description
1. vermelde doelstelling: wil taalkansen creëren zowel in specifieke taalactiviteiten als geïntegreerd in het dagelijkse klasaanbod.

2. beschrijving:
- De methode heeft een koffer voor de eerste, de tweede en de derde kleuterklas met een inleiding, praatplaten, fotokaarten, activiteitenfiches met bijlagen (bv. kopieerbladen, versjes), een liedjescd en een dvd met filmpjes.
- In de inleiding vind je informatie en adviezen over taalontwikkeling bij kleuters en een evaluatielijst met doelen en niveaus voor luisteren, spreken en representeren (Algemeen 6). Per activiteit wordt verwezen naar de leerplandoelen voor GO!, OVSG, VVKBaO.
- Per kleuterleeftijd zijn er vier thema’s of belangstellingscentra. De thema’s groeien met de noden en interesses van de kleuters (Algemeen 3): van een thema over zelfredzaamheid in de eerste kleuterklas naar spelen met cijfers en letters in de derde kleuterklas. Voor de tweede kleuterklas is er een thema volledig over boeken (Geschreven taal 1). Voor de derde kleuterklas bereidt een vijfde thema voor op de leesmethode Mol en Beer.
- We vinden routinehandelingen die met taal begeleid worden en specifieke activiteiten voor luisteren en voor woordenschat (Woordenschat 3). Bij alle activiteiten worden kansen voor taalstimulering gecreëerd (Algemeen 2; Mondelinge taal 1). Hoe je de activiteit kan verwoorden, taal kan uitlokken en kan differentiëren, is uitgeschreven (Mondelinge taal 4 en 5). Situaties, verhalen, poppenspelen e.d. betrekken de kleuters actief (Voorlezen 3).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Expliciete activiteiten rond geschreven taal, letters en klanken komen in aparte thema’s aan bod. Besteed er ook dagelijks kort aandacht aan (Letters 1; Fonologisch bewustzijn 2 en 8; Geschreven Taal 1).
- Selecteer woorden waarop je expliciet wil focussen (Woordenschat 4).
- Vertel ouders over de activiteiten en geef adviezen mee (Werk samen 2).

4. besluit: een methode die inspiratie biedt voor veel rijke taal en hoe je talige kansen kan creëren.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Algemeen 6: Hou steeds zicht op het effect van je aanpak en stem je aanbod hierop af.
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Mondelinge taal 1: Versterk de mondelinge taal met expliciete aandacht voor spreken en luisteren, tekst- en verhaalbegrip, woordenschat en taalbewustzijn.
- Mondelinge taal 4: Bied veel én rijke taal aan en creëer interacties.
- Mondelinge taal 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en begeleid de kinderen naar een hoger taalniveau.
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Woordenschat 3: Laat veel woorden en betekenissen herhaald aan bod komen in verhalen, situaties en spel.

Principes uit suggesties:
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Fonologisch bewustzijn 8: Oefen gedurende een langere periode vaker een kort moment.
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Woordenschat 4: Selecteer interessante woorden vanuit een rijke context.
- Werk samen 2: Geef ouders laagdrempelige adviezen om thuis werk te maken van een rijke taalomgeving. 
Biblio Notes
activiteitenmappen, praatplaten, fotokaarten, dvd, cd
prijs: 301 -500 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.