Ik leer letters

Type
Other
Authors
Category
 
Publisher
Jumbo 
Abstract
- korte omschrijving: puzzels om letters te koppelen aan de beginklank van een woord
- doelgroep: jongere en oudere kleuters
- context: buitenschoolse ondersteuning, klas of thuis
- groepsgrootte: 1-op-1, duo
- begeleiding: zelfstandig, leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil kleuters letters laten ontdekken en het alfabet leren.

2. beschrijving:
- Het spel bevat 27 puzzels van twee stukken. Het gaat om de 26 letters van het alfabet en een blanco puzzel.
- Op het bovenste stuk staat de letter als hoofdletter en als kleine letter. Op het onderste stuk is een woord afgebeeld, met het geschreven woord erbij.
- Kleuters vinden het vaak fijn om te puzzelen (Algemeen 3). Ze kunnen het spel alleen of met meerdere kleuters spelen.
- De puzzels werken op verschillende manieren zelfcorrigerend. Als een kleuter een letter nog niet kent, kan hij de letterpuzzel toch maken.
- Er zijn zes spelsuggesties: 1. letter en beginklank van het woord bij elkaar zoeken; 2. het alfabet vormen met behulp van gekleurde cirkels; 3. woorden met een bepaalde klank zoeken; 4. rijmen; 5. memoryspel met een deel van de puzzels; 6. memoryspel met alle puzzels.
- Er wordt geen rekening gehouden met een moeilijkere of makkelijkere woordstructuur of context (bv. j van jachtluipaard of s van schildpad). Men gaat uit van het alfabet zonder verschil tussen lange en korte klinkers (bv. de e van egel).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Schenk niet te veel aandacht aan de woorden van het spel, maar gebruik het spel gewoon als puzzel of voeg zelf meerwaarde toe. Ga bijvoorbeeld na het leggen van een letterpuzzel op zoek naar andere woorden met de klank (Fonologisch bewustzijn 2). Laat kleuters het verschil horen en benoemen tussen lange en korte klinkers en koppel daar de juiste letters aan (Letters 2).
- Zonder diep in te gaan op de woorden van het spel, kunnen ouders het als aanleiding gebruiken om in de omgeving verder op zoek te gaan naar letters en klanken (Fonologisch bewustzijn 15).

4. besluit: een leuk tussendoortje om te puzzelen zonder veel effect op de letterkennis.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.

Principes uit suggesties:
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Fonologisch bewustzijn 15: Stimuleer ouders om thuis ook bewust aandacht te schenken aan klanken en letters en rijm- en klankspelletjes te spelen.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter. 
Biblio Notes
speldoos
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.