Linkprint: aaneenschakelbare letterstempels

Type
Other
Authors
 
Category
 
Abstract
- korte omschrijving: kist met 74 aaneenschakelbare letterstempels
- doelgroep: oudere kleuters, beginnende lezers
- context: buitenschoolse ondersteuning, school/klas, thuis
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil via stempelletters de letterkennis vergroten en een ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van visuele en auditieve discriminatie.

2. beschrijving:
- De set bestaat uit een kist met 70 aaneenschakelbare stempels met leesletters (medeklinkers, korte klinkers, lange klinkers, medeklinkers inclusief c, g, x, y, tweetekenklanken en medeklinkerclusters ch, ng, nk).
- Met de stempels kunnen de kinderen speels letters maken zonder technische schrijfvaardigheid te beheersen (Algemeen 3), bv. om bij een aangeboden doelklank een letter te stempelen (Letters 1). Via het legoprincipe kunnen de letters ook aan elkaar geschakeld worden om woorden te vormen en na te stempelen.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Maak in kleine groep of tijdens hoekenwerk gebruik van de stempels om de koppeling tussen klank en letter zichtbaar te maken. Stimuleer de kleuters (bv. in een lettergroeiboekje) om na het verkennen van de klank en vorm van de letter ook de letter te stempelen (Letters 2, 3)
- Stimuleer het spelen en ‘alsof schrijven’ met of ook zonder letters in een betekenisvolle geletterde leeromgeving en tijdens hoekenwerk (Geschreven taal 1, Letters 5), bv. bij het maken van affiches, posters, het schrijven wat de kleuter heeft getekend enz. Letters hoeven hier niet voorop te staan. Ook andere kenmerken van taal kunnen terugkomen (bv. spaties tussen kribbels als woorden enz.)
- Zorg voor voldoende kansen om de lettervorm ook zelf te verkennen en maken door bv. in de vorm van de leesletter te kleien, te schilderen, te ‘schrijven’ enz.

4. besluit: functionele letterstempels om tijdens spel te experimenteren met het maken van letters en woorden.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.

Principes uit suggesties:
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 3: Werk ook in kleine groep in je klas of praktijk.
- Letters 5: Werk niet geïsoleerd aan letters, maar in combinatie met andere activiteiten en vaardigheden. 
Biblio Notes
houten kist met stempels
prijs: 150-200 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.