Ouderhulpkaarten Taal en Lezen

Type
Publication
Authors
Category
 
Publication Year
2012 
Abstract
- korte omschrijving: informatiefiches die ouders ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen op het gebied van taal en lezen
- doelgroep: jongere kleuters, oudere kleuters, lagereschoolkinderen
- context: thuis
- groepsgrootte: 1-op-1
- begeleiding: ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten om de fiche door te nemen met ouders 
Description
1. vermelde doelstelling: wil ouderbetrokkenheid rond taal en lezen stimuleren.

2. beschrijving:
- Het gaat om fiches voor ouders met adviezen en suggesties om met hun kind thuis aan de slag te gaan rond taal en lezen. De fiches kunnen meegegeven worden door leerkrachten of logopedisten (Werk samen 1 en 2).
- De map rond taal en lezen past in een ruimere reeks met ouderhulpkaarten.
- In de map zijn negentien fiches opgenomen die telkens in vijf exemplaren voorzien zijn. Er zijn fiches voor kinderen vanaf de onthaalklas tot en met het zesde leerjaar.
- Per leeftijdscategorie gaan de fiches over: Lezen met begrip, Spelen met taal, Woordenschat, Technisch lezen (Algemeen 2).
- Op de voorkant van elke fiche staat een algemene uitleg over deze aspecten en een beknopt overzicht van wat je als ouder kunt doen rond dat aspect. Op de achterkant staan telkens concrete, toegankelijke oefeningen.
- Voor kleuters van de tweede en de derde kleuterklas zijn vier fiches opgenomen.
- Op de fiche ‘Lezen met begrip’ is er aandacht voor voorlezen en vragen die ouders daarbij aan hun kleuter kunnen stellen (Voorlezen 2).
- Op de fiche ‘Spelen met taal’ wordt uitgelegd hoe ouders samen kunnen praten met hun kind tijdens allerlei activiteiten (Mondelinge taal 6).
- Op de fiche ‘Technisch lezen’ vinden ouders adviezen over voorlezen en activiteiten rond klanken en letters (Fonologisch bewustzijn 15, Letters 6)
- De fiche ‘Woordenschat’ toont hoe ouders kunnen praten en spelen rond nieuwe woorden of woorden in het algemeen (Mondelinge taal 6).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Overloop de fiches eerst met ouders (Werk samen 1). Toets af of de ouders ermee verder kunnen. Misschien is het nodig om zaken meer uit te leggen, visueel voor te stellen of te vertalen (Algemeen 4).

4. besluit: handige fiche om ouders mee te geven met toegankelijke adviezen rond taal en lezen.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Fonologisch bewustzijn 15: Stimuleer ouders om thuis ook bewust aandacht te schenken aan klanken en letters en rijm- en klankspelletjes te spelen.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.
- Mondelinge taal 6: Stimuleer ouders om ook thuis actief bezig te zijn met mondelinge taal
- Voorlezen 2: Stimuleer ouders om elke dag thuis voor te lezen.
- Werk samen 1: Zorg voor een goede communicatie met ouders.
- Werk samen 2: Geef ouders laagdrempelige adviezen om thuis werk te maken van een rijke taalomgeving.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 4: Hou rekening met de achtergrond van de kinderen. 
Biblio Notes
map en 16 kaarten; set van 4 kaarten per leeftijdsgroep
175 p.
prijs: 75-100 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.