Nijntje oefent korte woordjes

Type
Book
Authors
Category
 
Publication Year
2014 
Abstract
- korte omschrijving: kartonboek met eenvoudige illustraties van eenlettergrepige woorden en een woordbeeld
- doelgroep: jongere kleuters, NT2
- context: school/klas of thuis
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep
- begeleiding: zelfstandig, leraar, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil basiswoordenschat stimuleren bij kleuters.

2. beschrijving:
- Dik karton toont per pagina een eenvoudige illustratie in de Dick Bruna stijl met daaronder telkens een éénlettergrepig woord in herkenbare thema's: binnen, buiten, eten en drinken, voorwerpen, kleding en dieren (bv. ‘bord’, ‘eend’, ‘ster’). Het stimuleren van basiswoordenschat kan op twee manieren: passief door het aanwijzen van het juiste plaatje na het horen van een woord, maar ook actief door het benoemen van het juiste woord na het zien van een plaatje (Woordenschat 14).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Het boekje focust op frequente basiswoorden, niet op uitdagende schooltaalwoorden. Het is daarom niet geschikt om woordenschat te verbreden en verdiepen, maar het kan een aanvullend hulpmiddel zijn voor kleuters die een achterstand hebben op het vlak van basiswoordenschat. Zo kunnen ze het label in het Nederlands leren bij reeds bekende concepten. Wees je er wel van bewust dat dit boekje niet werkt met foto’s maar met typische illustraties die soms minder goed aansluiten bij hoe kinderen de concepten vanuit hun culturele achtergrond kennen (bv. kaas, huis)
- Verder kan het boekje ingezet worden door ouders die hun jonge peuter zo vroeg mogelijk kennis willen laten maken met de relatie tussen gesproken en geschreven taal (Geschreven taal 3) en vertrouwd te maken met enkele basiswoorden.

4. besluit: aanvullend hulpmiddel om enkele vaak voorkomende basiswoorden te verkennen in specifieke Dick Bruna stijl.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Woordenschat 14: Je kan de beelden in teksten of boeken gebruiken als ondersteuning bij nieuwe woordenschat.

Principes uit suggesties:
- Geschreven taal 3: Motiveer ouders om hun kind zo vroeg mogelijk geschreven taal te laten ontdekken. 
Biblio Notes
hardcover
16 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.