Mini Loco Taalspelletjes 1-2: Mijn letters

Type
Other
Authors
Category
 
Publication Year
2007 
Abstract
- korte omschrijving: speldoos met twee opdrachtenboekjes
- doelgroep: oudere kleuters, beginnende lezers
- context: thuis, buitenschoolse ondersteuning, school/klas
- groepsgrootte: 1-op-1, duo
- begeleiding: zelfstandig, ouder, leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil kinderen spelenderwijs voorbereiden op het leesonderwijs in de basisschool.

2. beschrijving:
- De kleuter kan zelfstandig aan de slag met visuele taken met letters (geïsoleerd, in woorden) en woorden. Zo leert de kleuter onder andere om aandacht te hebben voor gelijkenissen en (minimale) verschillen tussen letters en woorden (Fonologisch bewustzijn 6, Letters 5).
- In het eerste boekje staan ook rijmtaken. Elke opdracht in het boekje bestaat uit een bovenste pagina met de opdrachten en een onderste pagina met de oplossingen. De kleuter matcht de opdracht met de oplossing door middel van 12 blokjes in een doos.
- Op de achterzijde van de blokjes vormt er zich een figuur. Komt de figuur overeen met de figuur uit het boekje, dan weet de kleuter dat hij alle opdrachten goed heeft uitgevoerd (Algemeen 3).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Een pluspunt van dit materiaal is de zelfcontrole, waardoor een kleuter zelfstandig aan de slag kan. Toch is het een meerwaarde om te ondersteunen tijdens het oefenen, zowel voor de kleuters die extra ondersteuning nodig hebben als voor de kleuters die je zo naar een hoger niveau kunt tillen. Zo kan je bijvoorbeeld de verschillen en gelijkenissen tussen de letters verwoorden (Algemeen 5 en 7).
- Zorg ervoor dat je voldoende aandacht hebt voor het verklanken van de letters waarmee geoefend wordt (Letters 2).
- Motiveer ouders om thuis aan de slag te gaan met dit taalspelletje (Fonologisch bewustzijn 15, Letters 6).

4. besluit: aantrekkelijk materiaal met zelfcontrole dat flexibel inzetbaar is.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Fonologisch bewustzijn 6: Combineer werken aan fonemisch bewustzijn met een aanbod aan letters.
- Letters 5: Werk niet geïsoleerd aan letters, maar in combinatie met andere activiteiten en vaardigheden.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Fonologisch bewustzijn 15: Stimuleer ouders om thuis ook bewust aandacht te schenken aan klanken en letters en rijm- en klankspelletjes te spelen.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters. 
Biblio Notes
speldoos met twee opdrachtenboekjes
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.