G-start

Type
Publication
Category
 
Publication Year
2012 
Abstract
- korte omschrijving: boek met achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten voor het stimuleren van geletterdheid
- doelgroep: jongere kleuters, oudere kleuters, beginnende lezers: 2,5 - 7 jaar
- context: buitenschoolse ondersteuning, school/klas
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten, tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil achtergrondinformatie en concrete praktijktips aanreiken voor wie meer wil weten, concreet aan de slag wil gaan of de ontwikkeling van geletterdheid wil opvolgen en een geletterdheidsbeleid wil opzetten.

2. beschrijving:
- Het boek bevat naast achtergrondinformatie, een observatie-instrument, tips en fiches voor een taalbeleid, 22 activiteitenfiches waarmee kleuters binnen betekenisvolle en interactieve leersituaties de rol van geschreven taal/communicatie ontdekken (Algemeen 3; Geschreven taal 1, 2; Voorlezen 3, 5, 6; Fonologisch bewustzijn 11; Mondelinge taal 4)
- Je kan de activiteiten inzetten tijdens klassikale momenten (thematisch of als dagvullend programma), maar ook bij hoeken- of groepswerk.
- De fiches bevatten uitbreidingstips en differentiatiemogelijkheden.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- De focus ligt op de koppeling geschreven-mondelinge taal vanuit functionele contexten. Integreer bij dit startpunt ook andere effectieve inzichten zoals opbouw in moeilijkheidsgraad en woordstructuur. Bijvoorbeeld bij het stimuleren van fonologisch bewustzijn in een liedje laat je niet zomaar alle woorden in klankgroepen verdelen maar kan je woorden selecteren en opbouwen (eerst woorden als zak-doek en pas daarna als ju-llie en goe-den-dag) (Fonologisch bewustzijn 5).
- Hou hierbij ook rekening bij het verkennen van letters (Fonologisch bewustzijn 5, Letters 1): ga niet enkel uit van suggesties met themawoorden en eigennamen. In sommige posities is het makkelijker om bepaalde klanken uit te luisteren (t in Piet is makkelijker dan t in Torek).
- Start bij letters eerst vanuit de klank, om de klanktekenkoppeling te versterken (Letters 2). Focus dus niet enkel op de lettervorm en visuele kenmerken.
- Ga genuanceerd om met adviezen zoals “zodra kleuters er klaar voor zijn” of “beperk tot medeklinkers”. Een vroeg uitdagend en gevarieerd aanbod rond fonemisch bewustzijn en letterkennis is ook essentieel voor risicolezers (Fonologisch bewustzijn 2).
- Begeleid kleuters die extra ondersteuning nodig hebben ook in kleine groep of individueel (Algemeen 7).

4. besluit: Een rijke bron aan uitgewerkte activiteiten om de koppeling geschreven-mondelinge taal te versterken, die ook ingezet kan worden voor het ondersteunen van fonemisch bewustzijn en letterkennis mits rekening gehouden wordt met de suggesties.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten.
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Geschreven taal 2: Zorg voor een rijk taalaanbod.
- Mondelinge taal 4: Bied veel én rijke taal aan en creëer interacties.
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Voorlezen 5: Lees eenzelfde tekst of verhaal meer dan één keer voor.
- Voorlezen 6: Je kan de beelden in de teksten of prentenboeken gebruiken als visuele ondersteuning.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter. 
Biblio Notes
boek
128 p.
prijs: 21 - 50 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.