Ik zie ik zie: Oefenen met klanken

Type
Book
Authors
Category
 
Publication Year
2017 
Abstract
- korte omschrijving: fotoboek met platen bij woorden voor klanken in het Nederlands
- doelgroep: kleuters, beginnende lezers, NT2
- context: thuis, klas, buitenschoolse ondersteuning
- groepsgrootte: 1-op-1, duo of kleine groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil ondersteunen bij het oefenen met klanken van het Nederlands. Maakt werken rond begrippen mogelijk via een aanbod van foto's.

2. beschrijving:
- Het platenboek toont 54 platen bij klanken van het Nederlands om bij te vertellen, te luisteren, te schrijven en te oefenen met klanken.
- Het boek bevat 900 woorden voor zichtbare begrippen: dingen, dieren, mensen, acties en bijvoeglijke naamwoorden.
- Het boek is te gebruiken op basaal niveau: vertellen wat je ziet, aanwijzen, benoemen, luisteren, herkennen (Woordenschat 14); of bij het werken rond fonemisch bewustzijn (Fonologisch bewustzijn 2): Wat klinkt hetzelfde als? Welke klanken hoor je in ...?

3. (extra) suggesties bij gebruik.
- Zet een bepaalde pagina in wanneer je in je aanbod focust op de overeenkomstige letter of lettercluster en gebruik de pagina als zoekplaat. Bouw geregeld korte momenten in om de klankstructuur van woorden zo te ontdekken (Fonologisch bewustzijn 8).
- Maak hierbij steeds de koppeling met de letter (Fonologisch bewustzijn 2). Laat de kinderen bijv. naast het uitspreken van de klank ook kijken naar de letter en de vorm van de letter verkennen (Fonologisch bewustzijn 6).
- Via het type vragen dat je stelt bij de platen kan je de moeilijkheidsgraad opbouwen bijv. ‘Hoe klinkt het woord ‘boom’ als je ‘b’ weglaat?’ (Fonologisch bewustzijn 5)
- Als beeldwoordenboek kan het boek bij taalzwakke kinderen aanleiding vormen tot gesprekken; en bij NT2 ook tot het benoemen van woorden (Woordenschat 14). Zorg er wel voor dat de klanken ook expliciete aandacht krijgen.

4. besluit: veel mogelijkheden om gedifferentieerd te werken rond fonemisch bewustzijn en het benoemen van begrippen.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Woordenschat 14: Je kan de beelden in teksten of boeken gebruiken als ondersteuning bij nieuwe woordenschat.

Principes uit suggesties:
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 6: Combineer werken aan fonemisch bewustzijn met een aanbod aan letters.
- Fonologisch bewustzijn 8: Oefen gedurende een langere periode vaker een kort moment.
- Woordenschat 14: Je kan de beelden in teksten of boeken gebruiken als ondersteuning bij nieuwe woordenschat. 
Biblio Notes
hardcover
64 p.
prijs: 21-50 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.