Het Letterwinkeltje

Type
Book
Category
 
Publication Year
2015 
Abstract
- korte omschrijving: prentenboek over letters en het waarom van letters, woorden en leren lezen
- doelgroep: kleuters, beginnende lezers
- context: buitenschoolse ondersteuning, klas/school, thuis
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: tussen 30 en 60 / 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil op speelse wijze beginnende lezers het belang uitleggen van letters, woorden, lezen en schrijven via een prentenboek en een voorleesverhaal op rijm (Geschreven taal 1).

2. beschrijving:
- Het prentenboek telt 25 pagina’s met kleurrijke platen en een voorleestekst op rijm.
- Opa Brom heeft een winkeltje vol met letters in alle variaties. Maar niet iedereen weet wat je met letters kunt doen. Gelukkig kan opa dat heel goed uitleggen want hij weet alles van klanken en letters en hoe je woorden maakt en leert lezen en schrijven (Fonologisch bewustzijn 12, 13).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Zet het prentenboek in als betekenisvolle context voor activiteiten rond taalbewustzijn (woorden), klankbewustzijn (rijm, fonemen) en letterkennis (Fonologisch bewustzijn 11, Letters 5).
- Herhaal het voorlezen, bijv. eerst genietend voorlezen, dan interactief met meer aandacht voor klankbewustzijn en letters zoals de aandacht voor de rijmwoorden in het verhaal, de letters op de illustraties, de klanken in woorden enz. (Voorlezen 4, 6).
- Laat de kinderen mee op zoek gaan naar een letter op de prenten of naar een klank in de woorden van het verhaal (Voorlezen 7, Letters 2).
- Gebruik geen alfabetnamen bij het benoemen van de klanken (bijv. spreek ‘t’ niet uit als niet ‘tee’ maar ‘t’) (Letters 2) en probeer lidwoorden te vermijden zodat de focus ligt op de klank (bijv. niet Ik zie een ‘t’ maar Ik zie ‘t’ of Ik zie de letter ‘t’.
- Stimuleer ouders via een ouderbrief of gesprek naar aanleiding van het prentenboek om ook thuis aandacht te hebben voor letters, klanken, lezen en schrijven (Geschreven taal 5, Letters 6).

4. besluit: een rijk letterboek met rijmverhaal rond het belang van letters, leren lezen en schrijven.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Fonologisch bewustzijn 12: Leg uit waarom en hoe je woorden leest of schrijft.
- Fonologisch bewustzijn 13: Zet intensief in op voorlezen.

Principes uit suggesties:
- Fonologisch bewustzijn 11: Creëer een betekenisvolle en motiverende context voor je activiteiten.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 5: Werk niet geïsoleerd aan letters, maar in combinatie met andere activiteiten en vaardigheden.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.
- Voorlezen 5: Lees eenzelfde tekst of verhaal meer dan één keer voor.
- Voorlezen 6: Je kan tijdens het interactief voorlezen wijzen op de geschreven taal.
- Voorlezen 7: Je kan de beelden in de teksten of prentenboeken gebruiken als visuele ondersteuning.
- Geschreven taal 5: Moedig bij ouders een positieve houding t.a.v. lezen aan. 
Biblio Notes
e-boek en hardcover
34 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.