Het Alfabet

Type
Other
Authors
Category
 
Abstract
- korte omschrijving: puzzels met letters en afbeeldingen
- doelgroep: kleuters
- context: thuis, buitenschoolse ondersteuning, school/klas
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep
- begeleiding: zelfstandig, leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil kinderen de letters van het alfabet aanleren.

2. beschrijving:
- Er zijn 24 puzzelstukken met afbeeldingen (met woordbeeld) en 24 puzzelstukken met een letter. De letters ‘v’ en ‘w’ en ‘x’ en ‘y’ worden gecombineerd, zodat alle letters van het alfabet aan bod komen (Letters 1).
- Elke puzzel bestaat uit een afbeelding en een bijbehorende letter, namelijk de eerste letter van het woord op de afbeelding. De eerste letter van het woord onder de afbeelding en de afzonderlijke letter op het puzzelstuk worden beide in het rood en iets groter weergegeven.
- De puzzelstukken passen enkel in elkaar bij een juiste combinatie. Op die manier kan de kleuter zichzelf controleren (Algemeen 3).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Maak de puzzels samen met de kleuter. Op die manier kan je de letters expliciet benoemen (Letters 2). Om de koppeling te versterken tussen klank en teken gebruik je enkel de kaartjes met een zuivere klanktekenkoppeling. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij ‘d’ in dolfijn, maar niet bij ‘i’ in iglo of ‘o’ in ‘olifant’.
- Combineer het puzzelen met taakjes om het fonemisch bewustzijn te stimuleren (Fonologisch bewustzijn 6). Zo loop je niet in de valkuil om enkel maar met de letters bezig te zijn (Letters 5). Zo kan je de kleuter bijvoorbeeld nog meer woorden laten bedenken die beginnen met een bepaalde klank.

4. besluit: speelse werkvorm met zelfcontrole en aandacht voor de letters.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.

Principes uit suggesties:
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 5: Werk niet geïsoleerd aan letters, maar in combinatie met andere activiteiten en vaardigheden.
- Fonologisch bewustzijn 6: Combineer werken aan fonemisch bewustzijn met een aanbod aan letters. 
Biblio Notes
speldoos
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.