Het Lettercircus

Type
Book
Category
 
Publication Year
2014 
Abstract
- korte omschrijving: voorleesboek met verhalen waarin de letters van het alfabet aan bod komen
- doelgroep: oudere kleuters
- context: thuis, klas, buitenschoolse ondersteuning
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: tussen 15 en 30 minuten per verhaal 
Description
1. vermelde doelstelling: wil de letters van het alfabet speels aanbieden in humoristische verhalen.

2. beschrijving:
- Via kleine avonturen ontdekt het hoofdpersonage samen met haar papa de letters van het alfabet. De letters maken expliciet deel uit van de kindvriendelijke verhalen (Algemeen 3).
- De letters zijn gerangschikt volgens het alfabet. Per letter is er dubbele pagina met een kort verhaal en een illustratie.
- Achteraan is een zoekalfabet opgenomen en speltips. De verhalen over een jong meisje en haar vader kunnen ook thuis voorgelezen worden (Letters 6).
- Meestal speelt de vorm van de letter een rol in het verhaal. Bij letters waarvan de klank kan aangehouden worden (bv. f, m, r, z), staat de klank van de letter centraal. De klank komt ook aan bod in woorden van het verhaal en in zoekwoorden op de tekeningen (Letters 2). Op een creatieve manier is de lettervorm veelvuldig in de tekeningen verwerkt (Voorlezen 7).
- De letter is op sommige plaatsen in de tekst groter en vetgedrukt weergegeven (Voorlezen 6).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Je hoeft de verhalen niet in één keer of in de aangegeven volgorde te lezen. Geef eerder bewust aandacht aan de letter die in de klas op dat moment centraal staat (Letters 1).
- Lok interactie en betrokkenheid uit via de leuke belevenissen en de rijk gevulde tekeningen (Voorlezen 3).
- Geef niet te veel aandacht aan het alfabet op zich, maar spreek de letters uit zoals ze in woorden gebruikt worden (dus niet ‘bee’ maar ‘buh’ voor letter b). Geef bij alle letters voldoende aandacht aan de klank (Letters 2).
- Gebruik het zoeken naar de vorm van de letters op de prenten als een aanleiding om letters in de omgeving te zoeken (Geschreven taal 1).
- Gebruik het digitale prentenboek en de bijbehorende spelletjes naast het fysieke boek (Voorlezen 9).

4. besluit: een motiverende aanvulling bij een bewust letteraanbod.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.
- Voorlezen 6: Je kan tijdens het interactief voorlezen wijzen op de geschreven taal.
- Voorlezen 7: Je kan de beelden in de teksten of prentenboeken gebruiken als visuele ondersteuning.

Principes uit suggesties:
- Geschreven taal 1: Besteed expliciet aandacht aan geschreven taal in verschillende contexten.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Voorlezen 3: Zorg voor interactie en betrokkenheid.
- Voorlezen 9: Zet ook eens software of digitale prentenboeken in. 
Biblio Notes
hardcover
72 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.