Eerst zien dan klanken horen

Type
Other
Authors
Category
 
Publication Year
2017 
Publisher
Abstract
- korte omschrijving: oefenmateriaal voor rijmen, auditieve synthese, beginklank en klankdeletie
- doelgroep: oudere kleuters, beginnende lezers, t.e.m. 3de leerjaar indien nodig
- context: klas, buitenschoolse ondersteuning
- groepsgrootte: 1-op-1, duo
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten voor 1 plaat 
Description
1. vermelde doelstelling: wil rijmen, auditieve synthese, beginklanken en klankdeletie oefenen en visueel ondersteunen.

2. beschrijving:
- Het materiaal kent vier aparte onderdelen: rijmen, auditieve synthese, beginklanken en klankdeletie (Fonologisch bewustzijn 3 en 4).
- Elk onderdeel bestaat uit onderplaten met reeksen en losse kaarten die daarbij moeten gelegd worden. De items bestaan uit een afbeelding met het geschreven woord erbij. Via kleurmarkering wordt een deel van de oefening visueel ondersteund. De bedoeling is dat het kind ‘eerst ziet en dan hoort’. De begeleider benoemt alles duidelijk en doet voor. Het kind neemt telkens een losse kaart en zoekt samen met de begeleider bij welke reeks het woord hoort (Algemeen 5).
- Er kan individueel of in duo gewerkt worden (Algemeen 7).
- Rijmen: tussen de losse kaarten zitten woorden die rijmen op een woord op een onderplaat.
- Auditieve synthese: op de losse kaarten staat een woord opgedeeld in klanken. De begeleider benoemt de aparte klanken. Het kind zoekt het bijbehorende woord op de onderplaten.
- Beginklank: tussen de losse kaarten zitten woorden met dezelfde beginletter als een woord op een onderplaat. De losse kaarten worden bij de juiste reeks gelegd.
- Klankdeletie: op de losse kaarten staat een woord waarin een letter is onderlijnd. Het kind moet zoeken welk woord gevormd wordt als je die klank weglaat en legt de losse kaart bij dit woord op de onderplaat.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Zet het materiaal in bij kinderen die het principe van fonemische oefeningen moeilijk begrijpen en/of meer visueel zijn ingesteld.
- Wijs op de koppeling tussen klanken en letters (Fonologisch bewustzijn 2). Laat het kind de woorden zeker ook puur auditief verkennen.
- Maak het geheel bij jongere kinderen speelser (Algemeen 3).

4. besluit: een visuele houvast als voorbereiding op of ondersteuning bij fonemische oefeningen.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Fonologisch bewustzijn 3: Bied niet te veel verschillende fonologische taken tegelijk aan.
- Fonologisch bewustzijn 4: Warm op met grotere eenheden, zoals woorden, klankgroepen en rijm zodat kinderen gevoelig worden voor klanken. Werk intussen toe naar het fonemisch bewustzijn.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren. 
Biblio Notes
21 onderkaarten, 153 kleine kaartjes, kleurendobbelsteen, 2 p. handleiding
prijs: 21 - 50 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.