Verteldobbelstenen / Story cubes: zelfstandige naamwoorden

Type
Other
Authors
Category
 
Abstract
- korte omschrijving: 9 verteldobbelstenen met afbeeldingen van veelgebruikte zelfstandige naamwoorden
- doelgroep: kleuters, kinderen uit het lager onderwijs
- context: thuis, buitenschoolse ondersteuning, school/klas
- begeleiding: zelfstandig, leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil aanzetten tot verhalen verzinnen.

2. beschrijving:
- De uitdaging is om met 9 dobbelstenen, waarop afbeeldingen van 54 zelfstandige naamwoorden staan, een samenhangend verhaal te vertellen (Mondelinge taal 1, Woordenschat 1, Woordenschat 3).
- Je kan alle dobbelstenen tegelijk gooien of negen keer dobbelen en zo je verhaal al werpend opbouwen.
- Je kan je verhaal ook schrijven of tekenen (Algemeen 2). Vele variaties zijn mogelijk.
- Je kan deze dobbelstenen combineren met andere sets van Story cubes.

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Je kan het spel starten met één dobbelsteen, bijvoorbeeld omdat een kind moeite heeft met fantaseren of omwille van het talige niveau. Je werkt dan op woordniveau (benoemen) of zinsniveau (Algemeen 4).
- Bespreek de afbeeldingen op voorhand. Zo kan je goed aansluiten bij de voorkennis van de kinderen en creëer je voldoende oefenkansen (Algemeen 4). Besteed ook voldoende aandacht aan de bepaalde lidwoorden (de/het).
- Oefen zelf om fantasierijke verhalen te vertellen en laat de kinderen meegenieten (Mondelinge taal 5). Houd hierbij rekening met het talige niveau van de kinderen (Mondelinge taal 4). Laat een kind vervolgens (na)vertellen bij dezelfde dobbelstenen. Hij zal vast veel geleerd hebben van je voorbeeld (Algemeen 5).
- Dobbel eens elk om beurt en vertel zo elkaars verhaal verder. Zo creëer je meer interacties en wordt het belangrijker om goed naar elkaar te luisteren (Mondelinge taal 4).
- Geef de dobbelstenen eens mee naar huis. Zo stimuleer je ouders om actief en creatief bezig te zijn met taal (Mondelinge taal 6). Dit kan in het Nederlands en in de moedertaal, omdat deze verteldobbelstenen uitgaan van universele afbeeldingen (Mondelinge taal 7).

4. besluit: een leuke manier om verhalen en fantasie uit te lokken, geschikt voor alle leeftijden, aanpakken en settings.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 2: Stimuleer alle taalvaardigheden: geschreven taal, mondelinge taal en woordenschat.
- Mondelinge taal 1: Versterk de mondelinge taal met expliciete aandacht voor spreken en luisteren, tekst- en verhaalbegrip, woordenschat en taalbewustzijn.
- Woordenschat 1: Werk zowel impliciet als expliciet aan woordenschat.
- Woordenschat 3: Laat veel woorden en betekenissen herhaald aan bod komen in verhalen, situaties en spel.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 4: Hou rekening met de achtergrond van de kinderen.
- Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Mondelinge taal 4: Bied veel én rijke taal aan en creëer interacties.
- Mondelinge taal 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en begeleid de kinderen naar een hoger taalniveau.
- Mondelinge taal 6: Stimuleer ouders om ook thuis actief bezig te zijn met mondelinge taal.
- Mondelinge taal 7: Moedig ouders van meertalige kinderen om met hun kind de taal te spreken die ze het beste beheersen. 
Biblio Notes
dobbelstenen in een klein doosje met opberghoes en gebruiksaanwijzing in meerdere talen
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.