V = de vos

Type
Book
Category
 
Publication Year
2016 
Abstract
- korte omschrijving: een abc-boek waarbij elke letter een tekening is van een persoon, dier, voorwerp of handeling
- doelgroep: oudere kleuters
- context: buitenschoolse ondersteuning, klas of thuis
- groepsgrootte: 1-op-1, duo, kleine groep, grote groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist, ouder
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten per letter 
Description
1. vermelde doelstelling: wil een visueel alfabet brengen waarbij elke letter een begrip wordt om letters makkelijker te onthouden.

2. beschrijving:
- De letters van het alfabet worden gekoppeld aan een voorwerp, dier, persoon of handeling, bijvoorbeeld de j is de jas-letter, de v is de vos-letter. Achteraan zijn ook de lange klinkers, de tweetekenklanken en de ‘ch’ opgenomen.
- De letter wordt verwerkt in een tekening van dat begrip. De h is bijvoorbeeld het lijf van een hond, de i is een veer van een indiaan. De leesletter is daarbij nog eenvoudig te herkennen.
- Bij elke letter staat een tekstje dat vaak op rijm is en waarbij er gespeeld wordt met de klank. Toch krijgt vooral de lettervorm in het boekje aandacht.
- In de kleutervriendelijke tekeningen en tekstjes zit humor en fantasie (Algemeen 3).
- Een vader maakte dit boekje om zijn kind te helpen met het leren van letters. Hij spreekt ouders en leerkrachten aan om met de tekeningen aan de slag te gaan (Letters 6).

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Kleuters zullen het fijn vinden om de letters over te tekenen en er zelf iets mee te verzinnen (Algemeen 3).
- Ga los om met het gekoppelde begrip. Laat kleuters op zoek gaan naar andere vormen en begrippen die ze met de letter of de klank kunnen associëren. Integreer het boekje zo in een bewuste en expliciete aanpak om de koppeling tussen klanken en letters te stimuleren (Fonologisch bewustzijn 2). Gebruik het als een aanvulling op je aanpak om letters doelbewust en op verschillende manieren te verkennen (Letters 1).
- Schenk daarbij niet alleen aandacht aan de lettervorm, maar vooral aan de letterklank (Letters 2).

4. besluit: een speelse kennismaking met letters.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Letters 6: Motiveer ouders om thuis aandacht te hebben voor geschreven taal en letters.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.
- Letters 1: Bied letters bewust en vaak aan.
- Letters 2: Werk expliciet op het benoemen van de klank van een letter. 
Biblio Notes
hardcover
64 p.
prijs: < 20 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.