Kletsdobbelstenen

Type
Other
Authors
 
Category
 
Abstract
- korte omschrijving: speelse aanpak om woorden te leren en vaardigheid in zinsbouw te ontwikkelen
- doelgroep: 4-12 jaar
- context: school/klas, thuis, buitenschoolse ondersteuning
- groepsgrootte: duo, kleine groep
- begeleiding: leraar, zorgleraar, logopedist
- duurtijd per keer: minder dan 15 minuten, tussen 15 en 30 minuten 
Description
1. vermelde doelstelling: wil aan de hand van 25 dobbelstenen en kaartjes met spelopdrachten het spreken, denken en luisteren bij kinderen stimuleren.

2. beschrijving:
- Het spel bestaat uit 25 dobbelstenen en kaartjes met spelopdrachten (‘kletssuggesties’) op verschillende niveaus. Op elke dobbelsteen verwijst een picto naar één van negen categorieën (bv. lichaamsdelen, fruit, kleding, beroepen, lievelingsdieren).
- Een deel van de categorieën en onderwerpen sluit aan bij de leefwereld van jonge kinderen (Algemeen 3).
- Bedoeling is via de spelopdrachten interactie te creëren om spreek- en luistervaardigheid, woord- en zinsbouw versterken (Mondelinge taal 1).
- Naast suggesties rond mondelinge taal zijn sommige opdrachten gericht op fonologisch bewustzijn (bv. rijm, beginfoneem identificeren, auditieve analyse) (Fonologisch bewustzijn 2)
- Suggesties zijn te vinden op de website www.kletsdobbelstenen.nl

3. (extra) suggesties bij gebruik:
- Zet de suggesties in als een speelse variant om in kleine groep extra oefenkansen te bieden (Algemeen 7, Mondelinge taal 3).
- Kies eventueel voor onderwerpen die aansluiten bij het centrale thema in de klas of praktijk (Algemeen 3).
- Het spel kent een grote leeftijdsrange, dus selecteer bewust. Hou rekening met het ontwikkelingsniveau van de kleuters en pas je aanbod hierop aan (Algemeen 6). Sommige suggesties vragen om modelgedrag en stapsgewijze ondersteuning (Algemeen 5). Bv. het ‘maken van rijmwoorden’ vraagt om voorbereiding als het concept ‘rijm’ nog niet goed gekend is. Warm dan op met spellen zoals ‘Rijmen de woorden of niet?’ (bv. kat, mat versus kat, pit) (Fonologisch bewustzijn 4, 5, 7). Doe eerst voor, zoek dan samen en laat dan pas de kleuter zelf zoeken.
- Gebruik dezelfde aanpak als gevraagd wordt om een woord te zoeken dat begint met de laatste klank van het vorige woord (bv. lamp - pet – teen). Dit veronderstelt fonemisch bewustzijn. Bereid eventueel voor met eenvoudige activiteiten zoals uitluisteren (bv. ‘Hoor je p in aap?’), auditieve analyse (bv. ‘Welke klanken hoor je in aap?’) en bouw stapsgewijs op (Fonologisch bewustzijn 5, 7).

4. besluit: creatief spel om in kleine groep spreek- en luisterkansen te creëren met een diversiteit aan opdrachten en onderwerpen.

LEGENDE
Principes uit beschrijving:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt.
- Mondelinge taal 1: Versterk de mondelinge taal met expliciete aandacht voor spreken en luisteren, tekst- en verhaalbegrip, woordenschat en taalbewustzijn.
- Fonologisch bewustzijn 2: Bied expliciet activiteiten aan die het fonologisch bewustzijn en de koppeling tussen klanken en letters stimuleren.

Principes uit suggesties:
- Algemeen 3: Werk op een manier die bij kleuters past en die hen motiveert en aanspreekt. Algemeen 5: Laat veel voorbeeldgedrag zien en ondersteun naar een volgende stap.
- Algemeen 6: Hou steeds zicht op het effect van je aanpak en stem je aanbod hierop af.
- Algemeen 7: Werk in kleine groep of individueel met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
- Fonologisch bewustzijn 4: Warm op met grotere eenheden, zoals woorden, klankgroepen en rijm zodat kinderen gevoelig worden voor klanken. Werk intussen toe naar het fonemisch bewustzijn.
- Fonologisch bewustzijn 5: Je kan de moeilijkheidsgraad verder bepalen door keuze van de taak, de woordstructuur en de eigenschappen van de klanken.
- Fonologisch bewustzijn 7: Stem de inhoud en de duurtijd van de fonologische interventie af op je doelen en op de kinderen zelf.
- Mondelinge taal 3: Werk bij risicoleerlingen ook in kleine groepjes. 
Biblio Notes
speldoos
prijs: 21 -50 euro  
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.